Mektepke shekemgi ta'lim fakultetinde seminar sho'lkemlestirildi

Mektepke shekemgi ta'lim fakulteti, Mektepke shekemgi ta'rbiya ha'm defektologiya kafedrasinda gezektegi oqiw-metodikaliq seminar bolip otti.

Seminarda kafedra baslig'i p.i.k.,docent Aynagu'l Bekimbetova oqitiw sapasin arttiriwda lekciya sabaqlarin tabisli sho'lkemlestiriw haqqinda bayanat islep, defektologiya bag'darindag'i pa'nler misalinda kirisiw lekciyasi, mashqalali lekciya, binarli lekciyalardi oqitiw boyinsha metodikaliq usinislar berdi.

Kafedra oqitiwshilari Karima Tajimuratova, Matlyuba Erjanovalar sabaklardi sho'lkemlestiriw boyinsha tajiriybeleri menen bo'listi.

Bul seminarg'a kafedra professor-oqitiwshilari ha'm magistrantlar sorawlar menen belsendi qatnasti.
1 / 3
Mektepke shekemgi ta'lim fakultetinde sho'lkemlestirilgen seminardan foto ko'rinis
2 / 3
Mektepke shekemgi ta'lim fakultetinde sho'lkemlestirilgen seminardan foto ko'rinis
3 / 3
Mektepke shekemgi ta'lim fakultetinde sho'lkemlestirilgen seminardan foto ko'rinis